hero bg

פרופ’ אוהד בירק – המחקר שיכול לקדם רפואה גנטית במדינות המפרץ

פרופ’ אוהד בירק, חבר NIBN ומנהל המכון הגנטי בביה”ח סורוקה, בכתבה מעניינת על מחלות גנטיות באוכלוסיה הבדואית והקשר למדינות המפרץ, שעשוי לסייע לשני הצדדים