hero bg

פרופ’ איציק מזרחי – זכייה במענק יוקרתי מטעם האיחוד האירופי למחקר בנושא מיקרוביום ואבטחת מזון

פרופ’ איציק מזרחי זכה יחד עם עמיתיו במענק יוקרתי מטעם האיחוד האירופי, במסגרת תוכנית Horizon 2020.
המחקר בא לספק פתרונות למשבר מזון עתידי והתמודדות עם משבר האקלים בסיוע תחום המיקרוביום הקשור בחקלאות.